Mis eristab Abivalmis OÜ-d arvukatest konkurentidest: 

  1. Suurem paindlikkus-meie klient saab valida just temale sobiva pöördumise viisi, aja, kohtumise koha, töömahu; 
  2. Personaalne lähenemine- iga kliendi küsimusega tegeletakse tema vajadustest ja soovidest lähtuvalt, mitte ettevõtte range töökorralduse alusel. Me ei rahuldu kliendi tavapärase teenindamisega, vaid soovime, et kontakt oleks alati meeldiv ja annaks positiivseid emotsioone; 
  3. Abi ka mittejuriidilistes ja väikestes küsimustes- soovime aidata oma kliente nii õigusalaselt kui ka kõikvõimalike muude elus ette tulevate asjaajamistega; 
  4. Koostöö konkurentide ja partneritega- meie eesmärgiks on kliendi probleemi lahendamine ja kui selleks on vaja mingis valdkonnas meist pädevama spetsialisti abi, siis leiame oma kliendile parima teenusepakkuja. Näiteks õigusabiteenust osutavaid firmasid on turul palju ja nende seast valiku tegemine võib osutuda keeruliseks. Samamoodi oleme ka ise valmis teiste ettevõtete kliente aitama alltöövõtu korras; 
  5. Kokkuhoid- nii kliendi aja kui ka raha osas. Tegeleme meelsasti kliendi asjaajamistega, et tema saaks kasutada oma aega meeldivamate toimingute jaoks.