Kõikidel klientidel on võimalik saada teenustele soodustust, kui nad on saavutanud püsi- või kuldkliendi staatuse.

Esimese eelduseks on meie ettevõtte teenuste kasutamine vähemalt 2 korda ühe kalendriaasta sees. Soodustuse määr on 5% täishinnast ja hakkab kehtima staatuse saavutamise korral. Staatus kaotab kehtivuse, kui klient ei ole vajanud teenust vahetult staatuse saavutamise kalendriaastale järgneva aasta juunikuu lõpuks.

Kuldkliendi staatus saabub kalendriaastas 4 korda ettevõtte teenust kasutanule ja soodustuseks on 10% täishinnast. Soodustus hakkab kehtima 4. korral. Staatus langeb püsikliendi tasemele, kui klient ei ole vajanud teenuseid vahetult staatuse saavutamise kalendriaastale järgneva aasta lõpuks.